Inkluderande språk

Språktidningen bjuder in till en kurs för dig som vill skriva inkluderande och begripligt.

NYTT KURSTILLFÄLLE!

Funktionsvarierad eller funktionsnedsatt, svart eller mörkhyad, man eller en? Och kan man använda indian nuförtiden, eller dvärg? Hur vi benämner andra människor spelar stor roll i ett demokratiskt samhälle. Men hur vi använder språket så att alla inkluderas och ingen blir diskriminerad är långt ifrån enkelt och självklart. 

För många skribenter finns en osäker­het i vilka ord och benämningar som är de ”korrekta”. Ofta florerar en rad olika ord och inget upplevs som riktigt neutralt. Många gånger är inte ens de berörda själva eniga.

Det här är en kurs för dig som vill skriva inkluderande och utan att diskriminera men samtidigt neutralt, opolitiskt – och framför allt begripligt.

Under en halvdag får du genom föreläsningsinslag, övningar och diskussioner öva på att:

  • skriva så att texten blir både inkluderande och begriplig
  • få en inblick i hur språk och diskriminering hänger samman
  • göra enkla analyser av texter
  • resonera om för- och nackdelar med olika benämningar
  • använda språket så att olika perspektiv kommer fram

Kursen bygger på aktivt deltagande där var och en också får bidra med egna erfarenheter.

Kursledare är Lena Lind Palicki, lektor i svenska vid Stockholms universitet och en av Sveriges främsta experter på språkvård och inkluderande språk.

Boka biljett! (Nytt kurstillfälle!)

Tid: torsdag 16 januari kl 13–16.
Kostnad: 1 995 kr + moms. Fika ingår i priset.
Plats: Sveriges Tidskrifter, Vasagatan 50, Stockholm.

Kontakta oss

Vill du ha förhandsinformation om nästa kurs, mejla marknads- och eventchef eva.bergstrom@vetenskapsmedia.se

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: